"The cellist Saeunn Thorsteinsdottir was riveting in Ligeti´s Cello Concerto." - New York Times